Wicca

Wicca is een neoheidense natuurreligie die in 1954 werd gepopulariseerd door Gerald Gardner. Hij noemde het 'hekserij' of 'heksencultus' en de aanhangers wiccans. Wicca is een min of meer georganiseerde vorm van hekserij. Dit betekent echter niet dat de begrippen wicca en hekserij synoniem zijn. Moderne wicca is behalve een natuurreligie vooral ook een ecologisch en feministisch geïnspireerde filosofie.

Volgelingen van wicca baseren hun ideeën op voorchristelijke bronnen, Europese folklore en mythologie. Zij beschouwen zichzelf als priesters en priesteressen van een voorchristelijke sjamanistische natuurreligie die een godin vereert die gerelateerd is aan de Moedergodin in haar drie aspecten van Maagd, Moeder en Oude wijze vrouw. In heel wat tradities van wicca wordt ook een Gehoornde god vereerd die afgeleid is van de god van de dieren, de jacht, de dood en de wouden uit de oudheid. Veel wicca's zien zichzelf ook als de moderne erfgenamen van oude tradities uit onder meer EgypteKreta en Eleusis. Wicca wordt ook de Oude Religie genoemd, zonder echter de Oude Religie te zijn. Het is immers uiterst twijfelachtig of er wel een specifieke 'Oude Religie' is geweest. Wicca presenteert zichzelf dus als een voortzetting van de Oude Tradities, maar is zelf bijna volledig 20e-eeuws. Wat wicca gemeen heeft met andere neopaganistische bewegingen is het zich afzetten tegen het rationalisme en de dominantie van de wetenschap, en een keuze voor een meer spirituele, natuurlijke levensstijl. Hiermee neemt wicca stelling tegen het materialisme, de technologische excessen en de vervreemding die wetenschap lijkt in de hand te werken. Kenmerkend is dan ook dat het als tegencultuur vooral in hooggeïndustrialiseerde landen als Groot-Brittannië en de Verenigde Staten veel succes kent. De nadruk op nauwe banden met de natuur blijkt ook uit het belang van de seizoenen (de 8 jaarfeesten) en de maangetijden. Wicca kent verschillende stromingen, waaronder de Gardneriaanse en Alexandrijnse wicca.

 

                                                                                   

                                                                                                                          Wicca namen

 

                                              

Adora Geliefd Latijns
Demetra Moedergodin Grieks
Ella Elf Engels
Gemma Juweel Latijns
Idonea Lentegodin Keltisch
Iona Paars juweel Grieks
Isolt Mooie vrouw Engels
Lelia Lelie Latijns
Lindsay Linde Engels
Luighseach Levensschenkster Iers
Luna Maan Latijns
Nora Eer Keltisch

 

 

                                                                   Wicca rede


Op heksenrecht zul je bouwen, 
in ware liefde en vol vertrouwen. 
Leef en laat de anderen leven,
houd maat bij nemen en bij geven.

De circel zul je driemaal keren 
en alles boze eruit weren. 
Je spreuken zijn gevat in rijm 
en zullen daardoor werkzaam zijn.

Een vriendelijk oog, aanraken teer, 
toehoren voor spreken dat is de leer. 
De wassende maan vraagt rechtsom en even, 
dans dan, en breng het pentakel tot leven.

Maar huilt een weerwolf bij IJzerhard, 
draai links bij de maan in 't laatste kwart. 
Is de maangodin in haar nieuwe stand, 
druk dan twee kussen op haar hand.

Wees gereed bij volle maan, 
hartstocht mag haar weg dan gaan. 
Staat de stormwind krachtig noord, 
strijk het zeil en sluit de poort.

De zuidenwind doet harten ontbloeien, 
ook jij kunt dan van liefde gloeien. 
Wind uit het oosten brengt nieuws aan 't licht, 
bereid je voor, feest is in zicht.

Heeft de westenwind de heerschappij, 
voor dolende zielen is het onrustig tij. 
Negen houtblokken onder de ketel zijn goed, 
verbrandt ze snel in zachte gloed.

De wijze boom der Godin telt jaren veel. 
breng hem schade toe, dan is haar vloek je deel. 
Komt het jaarwiel bij Beltane te staan, 
steek dan de vreugdevuren aan.

Is het rad bij Joel beland, 
ontsteek de fakkels, Pan heerst in 't land. 
Verzorg de planten toegewijd, 
met de zegen der Godin word je verblijd.

Het kabbelende water is je geweten, 
werp een steen om niet te vergeten. 
In nood zul je je waardig weren, 
en geen bezit van je naaste begeren.

Laat je niet met de dwazen in, 
't is slecht voor jezelf en heeft geen zin. 
Zijn welkom en afscheid warm getoond, 
met geluk in 't hart word je beloond.

Door de Wet van Drie laat je je leiden, 
drievoudig goede en drievoudig slechte tijden. 
Wanneer tegenspoed je het licht berooft, 
draag dan een ster voor op je hoofd.

Wie je liefhebt, zul je niet bedriegen, 
anders zullen ook zij jou beliegen. 
Nog acht woorden, neem die niet mild: 
Schaadt het niet, doe dan wat je wilt.


 

                                              De wet van drie

  1. Doe wat je wilt mits je niets of niemand schaadt
  2. Dat wat je doet komt drie keer tot je terug
  3. Wees voorzichtig met wat je vraagt, 
    het zou wel eens kunnen uitkomen.

De wet van Drie

Houdt de wet van drie in ere, 
driemaal zullen jouw daden wederkeren. 
Leer deze Wet en leer hem goed, 
dat wat je zaait, je ook oogsten moet.

Alles wat je doet komt drievoudig terug

De Wicca Rede en de Wet van Drie waarschuwen allebei om magie niet te gebruiken om iets of iemand te schaden. De Wiccan Rede leert dat je moet doen wat je zelf wilt, mits het niemand schaadt. De Wet van Drie zegt dat alles wat je doet, drievoudig bij je terugkomt.

Deze twee 'wetten' gelden volgens de meeste wicca's niet alleen voor de magische handelingen, maar voor al het handelen van een wicca. Daarnaast hebben veel covens en solitaire heksen nog extra regels waar zij zich aan houden. Zo vinden sommige dat magie nooit gebruikt mag worden voor persoonlijk gewin, maar deze regels kunnen per coven en per persoon verschillen.

Gerelateerde berichten